top of page

KAMKAM

SYNOPSIS

 

Nang muling mag-asawa ang local thug na si JOHNNY at itira sa isa sa kanyang mga bahay sa Camcam (an urban poor community na tinawag na Camcam dahil kinamkam lang ito ng mga tao mula sa kung sinong Pontio Pilato), nagalit ang dalawang nauna niyang asawa na sina SALUD at EVELYN. Pero wala silang magawa dahil suportado ng nanay ni Johnny na si DITAS ang bagong asawa ni Johnny na si SHANE, na di hamak na mas bata sa dalawang nauna niyang asawa.

 

Kahit na babaero si Johnny, he is a good provider, a loving husband to his two wives and a doting father to his children. Since he is the local kingpin, Johnny directs the illegal activities in the community, which he controls through his wives and his long time friend, ARTHUR, baklang siga ng Camcam. To Salud, his first wife (a barangay kagawad), he has given the privilege of “managing” the gambling activities in the area; while Evelyn, the second wife, is in charge of the illegal water and electricity connection. Johnny could do all his illegal activities, including drugs and gambling under the protection of HEPE ESGUERRA, a corrupt police officer. Even the Barangay Captain, KAP AME, has to yield to Johnny. 

 

Shane becomes the favourite wife, the envy of Evelyn and Salud. Unti-unti, natatanggal ang mga “negosyo” na ibinigay ni Johnny kay Evelyn at Salud at inilipat ito kay Shane.  As the “war between the wives” intensify, the community braces for a demolition threat, habang lalo pang nagtitiis sa seemingly dictatorial regime ni Johnny sa Sitio Camcam.

 

But as the pressure for the demolition worsens, Johnny sympathizes with the anti-demolition leaders. Makasariling move ito on the part of Johnny, ayaw niyang ma-demolish ang Sitio Camcam dahil tiyak siyang mawawalan ng raket, ng dominion, however small.   

 

Until one day, matatagpuang patay si Johnny, lumulutang sa maputik na estero.

 

Sino ang pumatay kay Johnny? Ang kanyang boss na si Hepe Esguerra? Ang kanyang kaibigan na si Arthur na nagkainteres na pumalit kay Johnny matapos ma-bad shot ang huli kay Hepe? Si Kapitan Toming na mahigpit na kaaway ni Arthur dahil sa pagkampi nito sa mga anti-demilition leaders? O ang kanya mismong mga asawa? Ngunit sino sa kanila?

 

Sitio Camcam is a study on the corrupting power of patriarchy, even among the poor, and how it breeds absolute power that corrupts and destroys families, relationships, and communities. 

bottom of page